Obrazac obaveštenja o obradi ličnih podataka kandidata

 

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Rebublike Srbije utvrđuje pravila koja se odnose na: zaštitu podataka o ličnosti fizičkih lica, u pogledu načina prikupljanja podataka o ličnosti i njihove obrade, određivanja svrhe, kao i pravila koja se odnose na prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, pravilima za slobodno kretanje podataka o ličnosti. Vaši lični podaci se prikupljaju, obrađuju i prenose na način da registrovanjem na našem sajtu i slanjem Vaše radne biografije omogućavate Privredno društvo Manpower d.o.o. i njegove podružnice da obrađuju Vaše lične podatke u skladu sa članom 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Naročito:

 

  1. U vezi sa obradom mojih ličnih podataka u svrhu pružanja privremenog, zaposlenja na određeno ili neodređeno vreme i mogućnosti zapošljavanja; u svrhu slanja obaveštenja u vezi sa raspoloživim radnim mestima; radi procene (uključujući i automatizovana sredstva) profila i profesionalnih veština za procenu individualnih razvojnih i planova u vezi karijere; i u cilju upisa i učestvovanja na kursevima za obuku i ocenjivanje (što je detaljnije opisano u Obaveštenju o privatnosti);

  2. U vezi sa obradom mojih osetljivih podataka samo ako je to izričito potrebno i za sve namene detaljnije opisane u Obaveštenju o privatnosti;

  3. U vezi sa obradom mojih ličnih podataka u svrhu promovisanja marketinških aktivnosti i komercijalne komunikacije, uključujući interaktivnu komunikaciju, istraživanja tržišta i statističke studije, sprovedene putem faksa, e-mejla, SMS-a i MMS-a (što je opisano detaljnije u Obaveštenju o privatnosti);

  4. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, izjavljujem da sam pročitao/la i razumeo/la sadržaj ovog Obrasca obaveštenja. Razumeo/la sam da moje lične podatke obrađuje (što obuhvata i osetljive lične podatke) Manpower d.o.o. Beograd, odnosno njegove podružnice ("Rukovaoci") u potpunoj saglasnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, (gde se obaveštenje o politici privatnosti Rukovaoca nalazi na http://manpower.rs/obavestenje-o-privatnosti.php ("Obaveštenje o privatnosti")) i svim drugim relevantnim zakonima koji su na snazi za zaštitu ličnih podataka.

 

LIČNI PODACI

Napomena: Polja obeležena crvenom zvezdicom * su obavezna.
     
     
* Ime:
     
  Srednje Ime:
     
* Prezime:
     
* Telefon #:
     
  Mobilni #:
     
* Ulica i broj:
     
* Grad:
     
* Pokrajina / Država:
     
* Država:
     
* Poštanski broj:
     
* Email
     
* Lozinka
     
* Potvrda lozinke
     
     
     

TRENUTNO ZAPOSLENJE

Napomena: Kada dodajete radno iskustvo, Kompanija, Naziv pozicije i Tip zaposlenja su obavezna polja.

     
     
  Kompanija:
     
  Naziv pozicije:
     
  Odeljenje:
     
  Datum početka : (God/mesec)
     
  Datum kraja : (God/mesec)
     
  Tip zaposlenja:
     
  Industrija:
     
     
 

REZIME / CV

 
* Vaš rezime / CV je važan aspekt procesa aplikacije . Molimo vas da priložite svoj CV u Microsoft Word ( .doc / .dock ), Rich Text ( .rtf ) ili PDF formatu . Pronađite svoj rezime na računaru pomoću dugmeta ispod:

  (Vidi predložen rezime/CV format)  © European Union http://europass.cedefop.europa.eu

 
     
   
     
  Napomena: Ukoliko ste zainteresovani za rad u timu ManpoverGroup Srbije molimo vas da nam pošaljete svoju biografiju na posao@manpover.rs.  
     
 

Uslovi

 
Pre pribavljanja i dalje obrade podataka o ličnosti kandidata, koja zainteresovana lica podnose Manpower- u doo, a u svrhu selekcije i regrutacije za otvorena i oglašena radna mesta, obaveštavamo Vas o sledećem:

Lični podaci koje uz Vašu saglasnost budemo obrađivali, biće poverljivi i neće biti dostupni trećim licima;

Čekiranjem označenog polja, dajete punovažan pristanak da se personalni podaci u nastavku mogu obrađivati u svrhu selekcije i regrutacije za otvorena radna mesta i čuvanje u bazi podataka Manpower doo;

Dat pristanak u svakom trenutku možete opozvati u pismenoj formi nakon čega će svaka dalja obrada vaših ličnih podataka biti – OBUSTAVLJENA.

 
*

Polje za cekiranje:   Prihvatam uslove:

     

     
Unesite kod kako je prikazano u nastavku:
     
   
     
     

**Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu , i u skladu je sa Rezolucijom 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti.