OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), privredno društvo Manpower d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115b, ovim putem Vas obaveštava da se Vaši podaci o ličnosti prikupljaju, obrađuju i prenose na način da registrovanjem na našem sajtu i slanjem Vaše online radne biografije omogućavate da privredno društvo Manpower d.o.o. Beograd obrađuje Vaše podatke u cilju pripreme za zaključenje ugovora, shodno članu 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji reguliše kada je dozvoljena obrada bez pristanka.

 

S tim u vezi, privredno društvo Manpower d.o.o. Beograd Vas obaveštava o sledećem:

 

  • Podaci o ličnosti koje nam pružate kroz vaše radne biografije se obrađuju isključivo u svrhu posredovanja u zapošljavanju i neće se koristiti u druge svrhe;

  • Vaše radne biografije sa datim podacima će se prosleđivati potencijalnim poslodavcima koji koriste usluge Manpower d.o.o. Beograd;

  • Radne biografije sa Vašim podacima će se čuvati do ostvarenje svrhe zbog kojih su dati, a najduže 10 godina od prvog unosa u softver bazu, nakon čega se podaci brišu iz navedene baze, sem ukoliko zatražite da se Vaši podaci brišu ranije;

  • U svakom trenutku, imate pravo da od privrednog društva Manpower d.o.o. Beograd tražite obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, pravo na uvid i kopiju podataka o ličnosti, pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, prekid i privremenu obustavu obrade, ukoliko osporavate tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost;

U slučaju nedozvoljene obrade, možete se obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

LIČNI PODACI

Napomena: Polja obeležena crvenom zvezdicom * su obavezna.
     
     
* Ime:
     
  Srednje Ime:
     
* Prezime:
     
* Telefon #:
     
  Mobilni #:
     
* Ulica i broj:
     
* Grad:
     
* Pokrajina / Država:
     
* Država:
     
* Poštanski broj:
     
* Email
     
* Lozinka
     
* Potvrda lozinke
     
     
     

TRENUTNO ZAPOSLENJE

Napomena: Kada dodajete radno iskustvo, Kompanija, Naziv pozicije i Tip zaposlenja su obavezna polja.

     
     
  Kompanija:
     
  Naziv pozicije:
     
  Odeljenje:
     
  Datum početka : (God/mesec)
     
  Datum kraja : (God/mesec)
     
  Tip zaposlenja:
     
  Industrija:
     
     
 

REZIME / CV

 
* Vaš rezime / CV je važan aspekt procesa aplikacije . Molimo vas da priložite svoj CV u Microsoft Word ( .doc / .dock ), Rich Text ( .rtf ) ili PDF formatu . Pronađite svoj rezime na računaru pomoću dugmeta ispod:

  (Vidi predložen rezime/CV format)  © European Union https://europass.cedefop.europa.eu

 
     
   
     
  Napomena: Ukoliko ste zainteresovani za rad u timu ManpoverGroup Srbije molimo vas da nam pošaljete svoju biografiju na posao@manpowergroup.rs.  
     
 

Uslovi

 
Pre pribavljanja i dalje obrade podataka o ličnosti kandidata, koja zainteresovana lica podnose Manpower- u doo, a u svrhu selekcije i regrutacije za otvorena i oglašena radna mesta, obaveštavamo Vas o sledećem:

Lični podaci koje uz Vašu saglasnost budemo obrađivali, biće poverljivi i neće biti dostupni trećim licima;

Čekiranjem označenog polja, dajete punovažan pristanak da se personalni podaci u nastavku mogu obrađivati u svrhu selekcije i regrutacije za otvorena radna mesta i čuvanje u bazi podataka Manpower doo;

Dat pristanak u svakom trenutku možete opozvati u pismenoj formi nakon čega će svaka dalja obrada vaših ličnih podataka biti – OBUSTAVLJENA.

 
*

Polje za cekiranje:   Prihvatam uslove:

     

     
Unesite kod kako je prikazano u nastavku:
     
   
     
     

**Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu , i u skladu je sa Rezolucijom 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti.